ALGEMENE VOORWAARDEN – ServicePAT BV

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, ServicePAT BV (met KvK- nummer: 65489039), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@ServicePAT.nl of per post: ServicePAT BV, Van Langenmarke 8, 8016 DJ Zwolle. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-50517610. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Diensten en Producten

ServicePAT levert diensten voor Pelletkachels, Pelletketels, Accessoires en producten zoals Rookgas Afvoer en Onderdelen.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een dienst of product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen producten

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDEAL. Bij een (totale) prijs van maximaal € 250,– komen de verzendkosten voor uw rekening. Bij een (totale) prijs boven de € 250,– wordt uw bestelling Franco aan huis geleverd.

Artikel 4 – Leveringen producten

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. De distributie van kleine producten wordt door PostNL verzorgd. Voor de distributie van grote producten schakelen wij een locale distributeur in. Wij doen ons best om de bestelling binnen drie werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour voor producten

U mag een product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@servicepat.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Beschadigde en/of gebruikte producten en producten die niet meer verpakt zijn in de originele verpakking kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid producten en diensten

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product of dienst.

Artikel 7 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@ServicePAT.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 30 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 7 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechtbank Gelderland bevoegd.